Evakuační a navigační tabulky

Znáte pojem evakuace? Ano, ve většině případů vám to slovo evokuje planá cvičení, které vás ruší při práci či studiu. V případě nouze ale rozhodně přijde vhod! Odborně se jedná o souhrn organizačních a technických opatření, vedoucích k zabezpečení, připadně i ohrožených osob do bezpečí. K tomu, aby vše fungovalo slouží orientační systémy budov.

orientační systémy

Důležitost evakuace

Evakuace se vztahuje na postižené osoby, zvířata i záchranné složky, které se starají o likvidaci následků. V České republice je evakuace zakotvena v těchto zákonech a vyhláškách:

 1. krizový zákon č. 240/2000 Sb.,
 2. zákon o integrovaném záchranném systému č. 239/2000 Sb.,
 3. zákon o zajišťování obrany České republiky č. 222/1999 Sb.,
 4. vyhláška Ministerstva vnitra o požární prevenci č. 246/2001 Sb.,
 5. vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva č. 380/2002 Sb..

Orientace ve tmě, kouři i bez elektřiny

Nenahraditelnou funkci mají během evakuace za snížených viditelnostních podmínkách orientační systémy. Nejčastěji je můžeme vidět na chodbách v podobě tabulky s nápisem "nouzový východ" nebo "evakuační výtah". V krizové situaci jsou určeny pro navigaci šokovaných lidí do bezpečí. Nejčastější podoba orientačních systémů:

 • cedule a ukazatele,
 • štítky,
 • čísla oriantační a popisné (domy).
orientační systémy

Nespornou výhodou těchto systémů je přehlednost, jednoduchost a hlavně vysoká životnost. Mnohdy jsou opatřeny luminiscenčním podkladem, který ve tmě světélkuje. Někdy jsou vybaveny také samostatným záložním akumulátore, který tabulku po vypadntí přívodu proudu aktivuje a rosvítí. Systémy lze použít jak v interiéru tak i exteriéru. Nejčastěji se pro výrobu používají následuící materiály:

 • plast,
 • nerez,
 • hliník,
 • dřevo.

Web o cestování, městech, zážitcích, divočině, kultuře,...

 • města
  zažít města ...
 • web pr ocestovatele
  užít túry
 • web o cestování
  vidět nevídané