Předsazená komora s těsnícím límcem

Written by Bronislav Střelba. Posted in Tipy pro cestovatele

Logistika je poměrně složitý proces, který je složen z mnoha pod procesů. Aby vše "klaplo", je nutná kooperace mezi lidmi a technikou. V tomto článku se zaměříme na aktuálně nejpoužívanější logistickou metodu JIT a také na vychytávku v podobě těsnících límců. Ty dokáží zrychlit proces nakládky a vykládky.

těsnící límce

Logistika a nový trend

Skladovací procesy je nutné řešit v každém výrobním podniku. Jedná se o uložení surovin a hotových výrobků do doby, než se spotřebují nebo prodají. Místem kde dochází k manipulaci se zbožím se říká sklady. Ve skladu můžeme najít skladníky, kteří řídí chod toku výrobku či materiálu. V moderních skladech se můžeme potkat s automatickými zakladači, které jsou řízeny systémem, tedy skladovým managementem.

Skladovací trendy se mění s potřebou průmyslu a také pozemky nutnými pro stavbu nových skladů. Automotive je významným průmyslovým odvětvím, kde dochází k problémům se skladovacím místem. Zkrátka nedisponují takovými pozemky pro výstavbu, proto se tento problém řeší logistickou metodou JIT (Just In Time). Jak již sám název napovídá, jedná se o přepravu zboží přímo na dané místo v přesný čas, tedy nedojde k naskladnění. Komponenty do automobilů jsou vyskladněny z kamionu a rovnou míří na montážní linku.

Rychlost a ekonomická úspora

Jak jsem zmínil v úvodu, logistika vyžaduje téměř dokonalou kooperaci mezi člověkem a technikou. Technikou mám na mysli například kamiony, VZV, překladače nebo také vrata a předsazené komory. Jedná se o komplexní řešení skládající se z:

  • podesty s integrovanou zvedací plošinou,
  • těsnicího límce,
  • průmyslových vrat.
těsnící límce

Komora se umisťuje vně budovy, přesněji mezi skladovou halu a míst pro přistavení kamionu. Mezi její největší výhody patří zvětšení užitné plochy skladu a také ochranu zaměstnanců nebo úsporu energie za vytápění či chlazení skladu. Těsnící límec je možné přizpůsobit každému rozměru návěsu. Zajímají-li vás detailnější informace, obraťte se na společnost SPEDOS, kvalitního výrobce těchto předsazených komor a průmyslových vrat.

Vytisknout