Turnikety pro vstupy do budovy

Written by Bronislav Střelba. Posted in Povídání, inspirace

Mnozí zaměstnanci si o svých vedoucích myslí, že jsou to "pitomci", bohužel se mýlí a proto se nevyplácí například flákat chození do zaměstnání nebo se jen tak poflakovat po firmě. Je velká chyba, pokud jedete na důvěru, tedy bez docházkového systému nebo pouze z triviálním nástrojem papár a tužka. Nastala doba, kdy je bohužel potřeba své zaměstnance kontrolovat během pracovní doby. Zkuste například moderní turnikety s inteligentním docházkovým systémem na míru.

turnikety na vstup

Docházkový systém místo "píchaček"

Docházkový systém funguje na principu legitimace zaměstnanců pomocí identifikačních prostředků (otisk prstu, čipová karta, čip). Nejčastěji je součástí turniket, kterým osoba projde a identifikuje se. N8sledně je do systému zaevidována tato informace. Informace se dělí na příchody, přestávky a odchody. Získaná data jsou pověřenými zaměstnanci zpracována a nejčastěji bezdrátově odeslána a uložena v docházkovém softwaru. Podle potřeby jsou provedeny úpravy. Moderní docházkové systémy lze „dovybavit“ a individualizovat například evidencí pohybu ve firemních prostorech, popřípadě přímo odepřít přístupy určité skupině zaměstnanců. Jak ale probíhá legitimace zaměstnanců? Jednoduše a to pomocí přiložení:

Turnikety nejen v metru

Poslední dobou se velmi rozmohlo připojování turniketů na vstup k docházkovému systémy. Po tomto zásahu dochází k tomu, že je kontrola zaměstnanců prováděna turnikety. Výhoda spočívá v tom, že turniket umožní rozmělnit masu lidí, která proudí do kancelářské budovy a pokud je dovybaven o elektronické čtecí zařízení, umožní vstup pouze oprávněným osobám nebo návštěvám, které jsou odbaveny individuálně například na základě ohlášené schůzky.

turnikety na vstup

Vývojáři a výrobci turniketů dbají při vývoji nových turniketů také na design, kterému se dnes přikládá vysoká váha. S vývojem technologií se posunuly technologie, tak se také posunula grafická stránka a provedení těchto systémů. Dnes se dbá na to, aby samotné těleso turniketu nijak nepřekáželo a nekazilo architektonický projev interiéru.

Vytisknout