Odsávací zařízení pro zplodiny při svařování

Written by Bronislav Střelba. Posted in Poradna

Svařování je rizikovou oblastí, protože na zaměstnance číhají nejrůznější druhy nebezpečí. Tím hlavním strašákem, který je prvně neviditelný, se označuje dým. Zabýváte-li se právě tímto odvětvím, měli byste zbystřit a pozorně číst, protože se budeme bavit o odsávání zplodin při svařování.

odsávání zplodin při svařování

Nebezpečné zplodiny

Kouř a zejména škodlivý dým jsou vedlejším produktem nedokonalého procesu, v tomto případě spalování. obecně řečeno produktem nedokonalého spalování. Škodlivost spočívá v obsahu popelu, sazí, prachu a jsou kategorizovány jako fibrogenní a toxické látky. Z dlouhodobého hlediska způsobují vážné nemoci, které zanechávají trvalé následky.

Dalšími látkami, které zatěžují okolí, jsou:

  1. nečistoty z laku a barev,
  2. čisticí prostředky,
  3. oleje,
  4. plyny.

Jak odstranit zplodiny?

Naštěstí existuje pár firem, které aktivně vyvíjejí nové a nové způsoby, jak vzduch při svařování čistit, zde přinášíme pár technologii. Obecně se jedná o

  • centrálního odsávání svařovny,
  • používání mobilních digestoří,
  • mechanickou nebo chemickou filtraci a odlučování.

Podíváme-li se na jednotlivá řešení konkrétně, je nutné použít takovou technologii, aby dokázala kvalitně a účinně zachytit a odloučit emise od okolního prostředí. Například se může jednat o odloučení plynů pomocí odsávaní. Samotné odsávání lze rozdělit na:

  • lokální
  • prostorové

V případě prvního se jedná o odsávání dýmu ze svařování přímou cestou od zdroje, pomocí vhodně umístěné digestoře. Naopak prostorové řešení odsávaní kouře a dýmu je realizováno výměnou vzduchu uvnitř celého objektu. Odsávání je konstruováno, aby kladlo velký důraz na udržení hygienických norem a standardů v průmyslu.

Obecně platí, že nejjednodušším způsobem filtrace zplodin u svařování je větrání čerstvým vzduchem, kdy dojde k mísení. Nicméně vždy je lepší mít sofistikovanou filtraci, než otevřenou "ventilačku", která do objektu přivede čerstvý vzduch.

odsávání zplodin při svařování

TIGEMMA ENGINEERING

Předním českým výrobcem, zabývajícím se vývojem, výrobou a servisem průmyslových filtračních jednotek a digestoří a odsávání zplodin při svařování je firma TIGEMMA s divizí Engineering.

Vytisknout